مؤسسه تحقیقاتی توسعه اختراعات و نوآوری

تارنمای رسمی مهندس محمد قدیانی برنده نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام

مؤسسه تحقیقاتی توسعه اختراعات و نوآوری

تارنمای رسمی مهندس محمد قدیانی برنده نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام

مؤسسه تحقیقاتی توسعه اختراعات و نوآوری
شبکه های اجتماعی
تبلیغات

یخچال(سیستم مبرد) خود سرد شونده بدون نیاز به برق، باتری و سایر انرژی های مکانیکی اختراعی است جهت مصارف خنک سازی مواد دارویی، خنک سازی نوشیدنی و مواد غذایی، استفاده به عنوان سیستم خنک کننده در لباس آتش نشانان، خنک ساز به عنوان سیال مبرد های آزمایشگاهی جهت افزایش راندمان فرآیند تقطیر و خنک ساز فوری درجه حرارت بالای دستگاه های صنعتی که توسط مهندس محمد قدیانی اختراع و با کسب تأییدیه از پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران به ثبت رسیده است.

این سیستم دارای قابلیت خنک سازی 30 درجه ای ظرف مدت زمان 3 دقیقه و همچنین استفاده مکرر به دفعات نامحدود بدون کاهش اثر خنک کنندگی است و طبق آزمایشات موفقیت آمیز، کاهش دما تا 5- درجه سلسیوس به اثبات رسیده است.

ماندگاری سرمایش، قابلیت حمل آسان، انعطاف در طراحی و سازگاری با محیط زیست از دیگر ویژگی های این نوآوری است.

Refrigerant

جهت سفارش محصول و یا سرمایه گذاری در تولید می توانید از طریق بخش تماس با ما، با مؤسسه تحقیقاتی توسعه اختراعات و نوآری ارتباط بگیرید.

 

All rights reserved © 2024 IdeaPatent