چگونه شروع کنیم (رضا غیابی کنفرانس TEDx Canada)
در زمان هایی که دست هامون بسته هستند، کافی است بر روی آنچه داریم تمرکز کنیم و فقط شروع کنیم...

یک ارائه بسیار زیبا توسط دکتر رضا غیابی در کنفرانس TEDx Canada با زیر نویس فارسی