برترین مخترع کشور در حوزه شیمی و مهندسی شیمی کشور در سال 1397


هفتمین جشنواره مخترعان، مبتکران و نوآوران


ibcc2.jpg

کسب نشان کنز - عالی علم و فناوری جهان اسلام( جایزه مصطفی) 2018


ibcc3.jpg

کسب پژوهشگر برتر در حوزه آب و محیط زیست کشور های اسلامی 2018


kans2.jpg

اختراعات ثبت شده ما

ثبت اختراع بین المللیInvention Title:

APPARATUS AND METHOD FOR AUTOMATIC DECANTATION OF MULTI-PHASE CHEMICAL FLUID

Applicant & Inventor: Ghadyani; Mohammad; (Tehran, IR)

Patent No: 9610519

United States Patent Application Number: 15/257777

Publication Number: US9610519 B2

Filed: September 6,2016

Publication Date: December 22,2016

Registered in United States Patent And Trademark Office (USPTO) & World Intellectual Property Organization (WIPO)
ثبت اختراعات داخلی


*ثبت اختراع به شماره 98569 تاریخ 1398/02/23 اداره کل مالکیت صنعتی
عنوان طرح : دستگاه و فرایند جداسازی فازی پیشرفته سیالات شیمیایی امتزاج ناپذیر با قابلیت چند منظوره
ارگان صادرکننده تأییدیه علمی : پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

*ثبت اختراع به شماره 94762 تاریخ 26/10/1396 اداره کل مالکیت صنعتی
عنوان طرح: فرایند و سیستم مبرد خود سرد شونده
ارگان صادرکننده تأییدیه علمی : پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

*ثبت اختراع به شماره 89412 تاریخ 04/05/1395 اداره کل مالکیت صنعتی
عنوان طرح: جدا كننده ( دكانتور) اتوماتيك سيالات شيميايي چند فازي
ارگان صادرکننده تأییدیه علمی : پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

*ثبت اختراع به شماره 88875 تاریخ 17/03/1395 اداره کل مالکیت صنعتی
عنوان طرح: دستگاه نمونه گیری وزنی جامدات شیمیایی
ارگان صادرکننده تأییدیه علمی : پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

*ثبت اختراع به شماره 87091 تاریخ 09/08/1394 اداره کل مالکیت صنعتی
عنوان طرح: دستگاه نمونه برداری محلول های شیمیایی بدون محدودیت حجم
ارگان صادرکننده تأییدیه علمی : پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

*ثبت اختراع به شماره 86251 تاریخ 31/04/1394 اداره کل مالکیت صنعتی
عنوان طرح: سیستم کنترل حجم محلول های شیمیایی و پلیمری
ارگان صادرکننده تأییدیه علمی : پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

*ثبت اختراع به شماره 84944 تاریخ 13/11/1393 اداره کل مالکیت صنعتی
عنوان طرح: دستگاه محلول سازی و حجم سنجی الکترو مغناطیس
ارگان صادرکننده تأییدیه علمی : پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران