دفتر توسعه اختراعات و نوآوری

تارنمای رسمی مهندس محمد قدیانی برنده نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام

دفتر توسعه اختراعات و نوآوری

تارنمای رسمی مهندس محمد قدیانی برنده نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام

دفتر توسعه اختراعات و نوآوری

زندگی یعنی پژوهش و فهمیدن چیزی جدید...

هر چیز که در جستن آنی، آنی

کسب جایزه علمی "جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان"

در حوزه شیمی سال 1400

Andishmandan

 

کسب مدال طلای جشنواره بین المللی اختراعات و نوآوری های خیام در سال 2020

khayyamfestival

 

عضویت دائم در فدراسیون بین المللی مخترعان IFIA در ژنو سوئیس در سال 2020 به شماره عضویت

IR2020APR102MCXG

Inv

 


مخترع برتر کشور در حوزه شیمی و مهندسی شیمی کشور در سال 1397

هفتمین جشنواره مخترعان، مبتکران و نوآوران

 

کسب جایزه کنز -  نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام

( جایزه مصطفی) 2018

محمد قدیانی

 

 

 

پژوهشگر برتر در حوزه آب و محیط زیست کشور های اسلامی 2018

mgh6969

 

 

پژوهشگر مورد تقدیر بنیاد علم ایران (INSF) در نشست هم اندیشی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

INSF

 

اختراعات ثبت شده ما

ثبت اختراع بین المللی

 

 

*Invention Title:

 

APPARATUS AND METHOD FOR AUTOMATIC DECANTATION OF MULTI-PHASE CHEMICAL FLUID

Applicant & Inventor:       Ghadyani; Mohammad; (Tehran, IR)

Patent No:   US9610519 B2      Grant

Grant Date:           April 4, 2017

 

Registered in United States Patent And Trademark Office (USPTO)  &   World Intellectual Property Organization (WIPO)

 

*Invention Title:

APPARATUS AND METHOD FOR AUTOMATIC GRAVIMETRIC SAMPLING OF CHEMICAL SOLIDS

Applicant & Inventor:       Ghadyani; Mohammad; (Tehran, IR)

Patent Number:    US 10,697,867  B2 Grant

 

Grant Date:                 June 30, 2020

 

Registered in United States Patent And Trademark Office (USPTO)  &   World Intellectual Property Organization (WIPO)

 

*Invention Title:

IMPROVED APPARATUS AND METHOD FOR SAMPLING FLUIDS WITHOUT VOLUME LIMITATION

Applicant & Inventor:       Ghadyani; Mohammad; (Tehran, IR)

Patent Number:    US 10,753,835  B2    Grant 

Grant Date:                 August 25, 2020

 

Registered in United States Patent And Trademark Office (USPTO)  &   World Intellectual Property Organization (WIPO) 

 

*Invention Title:

APPARATUS AND METHOD FOR IMPROVED PHASE SEPARATION IN IMMISCIBLE FLUIDS

Applicant & Inventor:       Ghadyani; Mohammad; (Tehran, IR)

Patent Number:    US 10,940,406 B2

Filed:                               September 15,2019

Grant Date                March 9, 2021

 

ثبت اختراعات داخلی

 

*ثبت اختراع به شماره 101384  تاریخ   21/03/1399 اداره کل مالکیت صنعتی   سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مرکز مالکیت معنوی)

عنوان طرح: دستگاه و فرایند جداسازی امولسیون آب در روغن بر پایه مواد و دانه های گیاهی بسیار آب دوست و روغن گریز

ارگان صادرکننده تأییدیه علمی : پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 

*ثبت اختراع به شماره  98569  تاریخ   1398/02/23 اداره کل مالکیت صنعتی

عنوان طرح:   دستگاه و فرایند جداسازی فازی پیشرفته سیالات شیمیایی امتزاج ناپذیر با قابلیت چند منظوره

ارگان صادرکننده تأییدیه علمی :  پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 

 

 

*ثبت اختراع به شماره  94762  تاریخ   1396/10/26 اداره کل مالکیت صنعتی

عنوان طرح:   فرایند و سیستم مبرد خود سرد شونده

ارگان صادرکننده تأییدیه علمی :  پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 

 

 

* ثبت اختراع به شماره 89412 تاریخ 1395/05/04 اداره کل مالکیت صنعتی

عنوان طرح: جدا کننده ( دکانتور) اتوماتیک سیالات شیمیایی چند فازی

ارگان صادرکننده تأییدیه علمی: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 

 


* ثبت اختراع به شماره 88875 تاریخ 1395/03/17 اداره کل مالکیت صنعتی

عنوان طرح: دستگاه نمونه گیری وزنی جامدات شیمیایی

ارگان صادرکننده تأییدیه علمی: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 

 


* ثبت اختراع به شماره 87091 تاریخ 1394/08/09 اداره کل مالکیت صنعتی

عنوان طرح: دستگاه نمونه برداری محلول های شیمیایی بدون محدودیت حجم

ارگان صادرکننده تأییدیه علمی:  پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 

 


* ثبت اختراع به شماره 86251 تاریخ 1394/04/31 اداره کل مالکیت صنعتی

عنوان طرح: سیستم کنترل حجم محلول های شیمیایی و پلیمری

ارگان صادرکننده تأییدیه علمی: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 

 


* ثبت اختراع به شماره 84944 تاریخ 1393/11/13 اداره کل مالکیت صنعتی

عنوان طرح: دستگاه محلول سازی و حجم سنجی الکترو مغناطیس

ارگان صادرکننده تأییدیه علمی: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران