دفتر توسعه اختراعات و ایده های نوین

تارنمای رسمی مهندس محمد قدیانی برنده نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام

دفتر توسعه اختراعات و ایده های نوین

تارنمای رسمی مهندس محمد قدیانی برنده نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام

دفتر توسعه اختراعات و ایده های نوین

زندگی یعنی پژوهش و فهمیدن چیزی جدید...

هر چیز که در جستن آنی، آنی

پایگاه اطلاع رسانی اختراعات و ایده های نوین

 

 

 

 

دفترتوسعه اختراعات و ایده های نوین افتخار دارد تا ارائه دهنده خدمات علمی پژوهشی به محققان، دانشجویان، پژوهشگران و تمامی علاقه ‏مندان به این عرصه باشد.

 

 

 

* مشاوره ثبت اختراع و ثبت ایده

* آموزش ‏های نحوه جستجو)search( اختراع

* مشاوره ثبت اختراع )Patent( بین المللی

* برگزاری دوره ‏های مبانی و اصول ایده پردازی

* نگارش انواع اظهارنامه ‏های فنی اختراع

* برگزاری کارگاه های مالکیت فکری و ثبت اختراع

* برگزاری کارگاه ثبت اختراع و نگارش اظهارنامه

* برگزاری کارگاه تکنیک ‏های دفاع از اختراع در مراحل داوری

* برگزاری کارگاه آشنایی با مالکیت فکری و ثبت اختراع ملی و بین المللی

* آموزش ‏های فردی و خصوصی نگارش شرح، توصیف، خلاصه، ادعا و ترسیم نقشه اختراع

* مشاوره جهت ساخت و پیاده ‏سازی ایده های خلاقانه

* مشاوره تهیه ابزار و لوازم جهت ساخت نمونه های آزمایشگاهی و نیمه صنعتی

 

 

 

پست الکترونیک :        IdeaPatent.Tech@gmail.com

 

تلفن دفتر   :                      07 42 41 55 021

 

 

سامانه پیام کوتاه:                507 3008 0937