مؤسسه تحقیقاتی توسعه اختراعات و نوآوری

تارنمای رسمی مهندس محمد قدیانی برنده نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام

مؤسسه تحقیقاتی توسعه اختراعات و نوآوری

تارنمای رسمی مهندس محمد قدیانی برنده نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام

مؤسسه تحقیقاتی توسعه اختراعات و نوآوری
شبکه های اجتماعی
تبلیغات

برنامه کارستان که در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی در شبکه 3 سیما تهیه شده است، میزبان برخی چهره های آشنای علمی، فرهنگی و سیاسی کشور است و به گفتگو در خصوص چالش های جامعه نخبگانی کشور و تأثیر قانون گذاری بر رفع موانع می پردازد.

قسمت دوم این برنامه با حضور مهندس قدیانی برنده نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام به میزبانی محمد قاسمی و شهرام شکیبا به روی آنتن رفت؛

گفتنی است در بخش های این گفتگو به نوآوری مهندس قدیانی در حوزه تصفیه و جداسازی پساب های روغنی و لکه های نفتی و همچنین فرصت ها و چالش های موجود بر سر راه مخترعین پرداخته شد. در ادامه نیز کتاب شما هم مخترعید تألیف این پژوهشگر جوان کشور معرفی و به حضار این برنامه اهدا شد.

 

All rights reserved © 2024 IdeaPatent